De be­sö­ker Jill John­sons ve­ran­da

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Nu är det klart vil­ka svens­ka ar­tis­ter som häl­sar på hos Jill John­son i Nashvil­le i den kom­man­de om­gång­en av Jills ve­ran­da. I den tred­je sä­song­en med­ver­kar Max­i­da Märak, Mia Skä­ring­er, Li­sa Nils­son, Ana Di­az, Dre­gen och Erik Lun­din, skri­ver SVT Kul­tur. Pro­gram­met sänds i SVT i no­vem­ber.

– Jag är väl­digt glad för det känns som att al­la ar­tis­ter brin­ner väl­digt starkt för det som de kom­mer hit med – oav­sett om det är en åsikt, en pas­sion el­ler över­ty­gel­se, sä­ger Jill John­son till SVT.

In­spel­ning­en av de nya av­snit­ten har pre­cis satt igång och först på be­sök är Max­i­da Märak. John­son sä­ger att den sa­mis­ka ar­tis­tens en­ga­ge­mang för den ame­ri­kans­ka och svens­ka ur­sprungs­be­folk­ning­en var en aha-upp­le­vel­se re­dan förs­ta da­gen.

– Att få upp­le­va hen­nes över­ty­gel­se, ils­ka och sorg be­rör mig verk­li­gen, sä­ger hon (TT).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.