Jeff Gold­blum i ny Ju­ras­sic Park

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

ska tam­pas med di­no­sau­ri­er igen. Skå­de­spe­la­ren ska näm­li­gen va­ra med i den kom­man­de Ju­ras­sic Park-fil­men.

Gold­blum spe­la­de en av hu­vud­rol­ler­na som den slag­fär­di­ge ma­te­ma­ti­kern Ian Mal­colm i ori­gi­na­let från 1993 och åter­vän­der nu i upp­föl­ja­ren till Ju­ras­sic World, Hol­ly­woods se­nas­te om­gör­ning från 2015.

Se­dan ti­di­ga­re är det känt att även de nya stjär­nor­na Chris Pratt och Bry­ce Dal­las Ho­ward från den se­nas­te fil­men kom­mer till­ba­ka. Fil­men, som än­nu in­te har en ti­tel, är den fem­te i ra­den om ve­ten­skap­ligt fram­ställ­da di­no­sau­ri­er och pla­ne­ras ha pre­miär 2018. För re­gin står J.A Bayo­na. (TT) FILM:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.