Fakta: Gott i sko­gen på vå­ren

Hallands Nyheter - - Trädgård - Käl­la: VILD­PLOC­KAT” AV NIKI SJÖLUND (NATUR OCH KUL­TUR)

* Berg­bräs­ma. Pepp­rig och lu­den kål­växt. Sma­ken lik­nar kras­se. Finns kust­nä­ra i ste­ni­ga och gru­si­ga mil­jö­er. Skör­de­tid un­der he­la bar­marks­pe­ri­o­den. An­vänds som krydd­ning el­ler i sal­la­der.

* Björk. Sav skör­das ef­ter tjäl­loss­ning och fö­re lövsprick­ning. Drick den som den är el­ler gör björks­av­si­rap. Små och vax­i­ga blad pas­sar i des­ser­ter, stör­re blad kan man gö­ra te på. Tänk på att sav in­te in­går i al­le­mans­rät­ten.

* Brän­näss­la. Rik­tigt spä­da näss­lor kan an­vän­das färs­ka till des­ser­ter. Gör sop­pa på spä­da skott. Frökaps­lar­na kan tor­kas el­ler rostas till müs­li.

* Ci­ko­ria. Besk, syr­lig, söt och vac­ker att ha i sal­la­der. In­lag­da knop­par spa­ras och an­vänds i des­ser­ter. Finns från Skå­ne upp till mel­lers­ta Sve­ri­ge. Skör­de­tid maj till ok­to­ber.

* Dagg­kå­pa. Har in­te så myc­ket smak i sig själv men pas­sar ut­märkt att blan­da med till ex­em­pel näss­lor och kir­skål. Blom­mor­na går ock­så att äta. Bla­den blir gott te. Skör­de­tid maj till ju­ni.

* Gran. Skott skör­das i maj-ju­ni, barr året om. Gör saft, si­rap el­ler sylt på skot­ten, el­ler pick­la dem och ha till des­ser­ter el­ler kötträt­ter. Gör gran­salt av bar­ren ge­nom att mort­la med salt och tor­ka. Att ploc­ka gran­skott in­går in­te hel­ler i al­le­mans­rät­ten.

* Gull­vi­va. Skör­das i maj-ju­ni. Blom­man sma­kar li­te sött och pas­sar som gar­ne­ring till des­ser­ter el­ler sal­la­der. Den kan ock­så kan­de­ras el­ler smak­sät­ta vat­ten el­ler, som tor­kad, te.

BRÄN­NÄSS­LA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.