USA:S sy­stem byggs i Syd­ko­rea

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SYD­KO­REA. De­lar av USA:S mi­li­tärs kon­tro­ver­si­el­la ro­bot­för­svars­sy­stem THAAD har flyt­tats till den plats i söd­ra Syd­ko­rea där det ska byg­gas upp.

Ki­na upp­ma­nar bå­de USA och Nord­ko­rea att upp­hö­ra med ak­ti­vi­te­ter som kan få den upp­skru­va­de si­tu­a­tio­nen att es­ka­le­ra.

– Vi mås­te å ena si­dan stop­pa Nord­ko­re­as kärn­va­pen­ak­ti­vi­te­ter, å and­ra si­dan mås­te de stor­ska­li­ga ma­növ­rar­na i ko­re­ans­ka vat­ten upp­hö­ra, sä­ger Ki­nas ut­ri­kesmi­nis­ter Wang Yi vid ett be­sök i Ber­lin. (Tt-reu­ters)

FOTO: KIM JUN-BUM/AP

Po­li­sen stop­par demonstranter som pro­te­ste­rar mot flyt­ten av det ame­ri­kans­ka Thaad-sy­ste­met till Se­ongju i Syd­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.