Fakta: Åtals­punk­ter­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

För­u­tom brotts­ru­bri­ce­ring­ar­na mord och mord­för­sök kom­mer mor­gon­da­gens stäm­nings­an­sö­kan, en­ligt åkla­gar­upp­gif­ter till Af­ton­bla­det, att in­ne­hål­la:

Stämp­ling till tre mord: Kvin­nan ska ha för­sökt att få tre oli­ka per­so­ner att dö­da en av de per­so­ner som se­dan dö­da­des.

För­sök till grovt be­drä­ge­ri och ur­kunds­för­falsk­ning: Liv­för­säk­ring­en som kvin­nan teck­na­de ge­nom att för­fals­ka ma­kens namn.

Hot mot tjäns­te­man: Kvin­nan ska ha ho­tat en för­hörs­le­da­re.

Gi­van­de av mu­ta: 42-åring­en ska ha för­sökt att mu­ta per­so­nal på häk­tet att skic­ka ett brev åt hen­ne.

En­ligt upp­gif­ter­na till tid­ning­en kom­mer 42-åring­en dess­utom att åta­las för yt­ter­li­ga­re ett be­drä­ge­ri, även det med kopp­ling till ma­kens död. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.