Kopp­lar våld till in­vand­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

DAN­MARK. Dans­ka po­li­ti­ker ut­tryc­ker oro för att kri­mi­na­li­te­ten i Mal­mö ska spri­das till Dan­mark och ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Sø­ren Pape Poul­sen kopp­lar vålds­ut­veck­ling­en i Mal­mö till den svens­ka in­vand­rings­po­li­ti­ken.

– Jag tac­kar min gud för att vi in­te har fått det så i Dan­mark, sä­ger han.

Ett po­li­tiskt ut­spel, en­ligt Mal­mös kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de Katrin Stjern­feldt Jam­meh (S).

– Myc­ket av de il­le­ga­la vap­nen, nar­ko­ti­kan och den il­le­ga­la al­ko­ho­len som kom­mer till Skå­ne kom­mer från Dan­mark, sä­ger hon. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.