Sen­sa­tio­nellt män­ni­sko­fynd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VETENSKAP. Fors­ka­re i USA har upp­täckt 130 000 år gam­la spår ef­ter män­ni­skor i söd­ra Ka­li­for­ni­en.

Det­ta är långt äld­re än al­la ti­di­ga­re fynd. En­ligt des­sa vand­ra­de män­ni­skor in i Nor­da­me­ri­ka för högst 15 000 år se­dan.

– Om det he­la stäm­mer är det sen­sa­tio­nellt, sä­ger Lars Wer­de­lin, pro­fes­sor i pa­le­on­to­lo­gi vid Riksmu­se­et.

Fyn­det, som be­skrivs i Na­tu­re, be­står av ske­lett­res­ter ef­ter en mas­to­dont – en av­läg­sen släk­ting till ele­fan­ten – som vi­sar tec­ken på att ha be­ar­be­tats av män­ni­skor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.