”Sy­risk re­gim bakom at­tack”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FRANK­RI­KE/SY­RI­EN. Fransk un­der­rät­tel­se­tjänst har kom­mit fram till att styr­kor lo­ja­la med Sy­ri­ens pre­si­dent Bashar al-as­sad ut­för­de en at­tack med nerv­ga­sen sa­rin i nor­ra Sy­ri­en i bör­jan av april, och att al-as­sad el­ler nå­gon i hans när­mas­te krets gav or­der om at­tac­ken. Det häv­das i en sex­si­dig rap­port från un­der­rät­tel­se­tjäns­ten.

– Det finns inga tvi­vel om att sa­ring­as an­vän­des. Det finns hel­ler inga tvi­vel om den sy­ris­ka re­gi­mens an­svar, sä­ger Frank­ri­kes ut­ri­kesmi­nis­ter Je­an-marc Ay­rault. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.