2-åring räd­dad ef­ter ett halvt dygn i en brunn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En tvåå­rig poj­ke var ute och lek­te på går­den i byn Bal­ta Sa­ra­ta i Ru­mä­ni­en, när han föll ned i en brunn.

Rädd­nings­tjäns­ten kom men ha­de sto­ra svå­rig­he­ter med att få upp poj­ken från den 16 me­ter dju­pa och 30 cen­ti­me­ter sma­la brun­nen. Varm­luft blås­tes ned så att poj­ken in­te skul­le fry­sa och rädd­nings­ar­be­tar­na tit­ta­de till ho­nom via en ka­me­ra. Ef­ter tolv tim­mar lyc­ka­des de få upp poj­ken, ge­nom att grä­va vid si­dan av brun­nen. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.