Mask an­gri­per Ostin­di­e­fa­ra­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

TURISM. Ostin­di­e­fa­ra­ren Göt­he­borg är an­gri­pen av skepps­mask.

– Och det vill man in­te ha, då kan den gå sön­der och sjun­ka, sä­ger Ma­ri­e­lou­i­se Ed­holm, som är båts­man på Göt­he­borg, till P4 Gö­te­borg.

Skepps­ar­be­ta­re och vo­lon­tä­rer ar­be­tar med att sät­ta far­ty­get i skick in­för som­ma­ren. I mit­ten på maj be­räk­nas Ostin­di­e­fa­ra­ren va­ra till­ba­ka på sin or­di­na­rie plats på Eriks­berg i Gö­te­borg. Far­ty­get är en ko­pia av det far­tyg som för­lis­te i in­lop­pet till Gö­te­borg 1745. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.