Mi­nis­ter av­går ef­ter kom­men­tar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■JAPAN. Den ja­pans­ke mi­nistern med an­svar för åter­upp­bygg­nad ef­ter ka­ta­stro­fer, Ma­sahi­ro Ima­mu­ra, har av­gått ef­ter att ha fällt en kom­men­tar som väckt star­ka käns­lor.

Ima­mu­ra sade på tis­da­gen att ”det var bra” att tsu­na­min 2011 drab­ba­de den nord­öst­ra re­gi­o­nen To­ho­ku i stäl­let för To­kyo­om­rå­det.

– Om det ha­de va­rit nä­ra hu­vud­stads­zo­nen ha­de ska­dor­na va­rit enor­ma, för­kla­ra­de Ima­mu­ra.

Över 18 500 män­ni­skor dö­da­des el­ler för­svann och ka­ta­stro­fen led­de till ska­dor på kärn­kraft­ver­ket Fu­kus­hi­ma. (TT­AFP)

FOTO: LI GANG/XINHUA/AP

Ki­nas nya han­gar­far­tyg sjö­sät­tes i sta­den Da­li­an i nord­öst­ra Ki­na. Bild från den ki­ne­sis­ka ny­hets­by­rån Xinhua.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.