Tu­sen­tals ska gri­pas i Tur­ki­et

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TUR­KI­ET. Tur­ki­et har med­de­lat att 3 224 män­ni­skor ska gri­pas, miss­tänk­ta för att ha kopp­ling­ar till pre­di­kan­ten Fet­tul­lah Gü­len. Det rap­por­te­rar tv­ka­na­ler­na NTV och CNN Turk.

Mass­gri­pan­det är en av de störs­ta ak­tio­ner­na på fle­ra må­na­der mot det nät­verk som Tur­ki­et an­kla­gar för stats­kupp­s­för­sö­ket i ju­li för­ra året.

Fler än 1 000 av des­sa män­ni­skor ska re­dan ha gri­pits. Ti­di­ga­re har Tur­ki­ets in­ri­kesmi­nis­ter sagt att ak­tio­nen är in­rik­tad mot nät­ver­kets kopp­ling­ar in­om po­li­sen. (Tt­reu­ters)

FOTO: OLAY DUZGUN/DHA-DEPO PHOTOS/AP

Grip­na män i sta­den Kay­se­ri i cen­tra­la Tur­ki­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.