Kam­panj be­kräf­tar at­tac­ker

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FRANK­RI­KE. Den frans­ka pre­si­dent­kan­di­da­ten Emmanuel Macrons kam­panj be­kräf­tar att den har bli­vit ut­satt för minst fem avan­ce­ra­de hac­ke­r­at­tac­ker se­dan ja­nu­a­ri. Men an­gri­par­na har in­te lyc­kats stjä­la da­ta.

”Det är ing­en slump att Emmanuel Macron, som är den en­da pro­gres­si­va kan­di­da­ten som finns kvar i va­let, är den främs­ta mål­tav­lan”, skri­ver hans par­ti En mar­che (På väg) i ett ut­ta­lan­de.

Cy­ber­sä­ker­hets­fö­re­ta­get Trend Micro har sagt att Macrons kam­panj at­tac­ke­rats av hac­ka­re från Ryss­land. (Tt­reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.