Ki­na sjö­sat­te han­gar­far­tyg

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KI­NA. Ki­na har sjö­satt sitt förs­ta in­hemskt bygg­da han­gar­far­tyg, med­de­lar stat­li­ga me­di­er i lan­det. Sjö­sätt­ning­en kom­mer mitt i den allt mer lad­da­de stäm­ning­en mel­lan USA och Ki­nas grann­land Nord­ko­rea samt den ter­ri­to­ri­el­la kam­pen om Syd­ki­ne­sis­ka sjön där Ki­na och fle­ra and­ra län­der är in­blan­da­de.

Sjö­sätt­ning­en ska dock mest ses som sym­bo­lisk, en­ligt den frans­ka mi­li­tär­fors­ka­ren Ju­li­et­te Ge­ne­vaz, som sä­ger att far­ty­get kom­mer att va­ra ut­rus­tat och re­do för öv­ning­ar först om två år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.