Här rul­lar Volvos nya suv av ban­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■För knappt två vec­kor se­dan rul­la­de det mil­jon­te ex­em­pla­ret av Volvos stor­säl­ja­re XC60 ut från fa­bri­ken i bel­gis­ka Gent. I går blev förs­ta bi­len av ef­ter­trä­da­ren, nya XC60, klar på Vol­vo­fa­bri­ken i Tors­lan­da.

XC60, som in­tro­du­ce­ra­des 2008, var Volvos förs­ta stads­jeep (suv) och är se­dan 2009 bil­till­ver­ka­rens bäst säl­jan­de mo­dell.

De oli­ka Xc-mo­del­ler­na står i dag för mer än hälf­ten av lön­sam­he­ten. (TT)

FOTO: THO­MAS JOHANSSON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.