Svart ko­me­di om Bal­kan­k­ri­get

Hallands Nyheter - - Tvguide -

På filmfes­ti­va­len i Can­nes fick den en tio mi­nu­ter lång stå­en­de ova­tion. Den hyl­la­de spans­ka dra­ma­ko­me­din ”A per­fect day” hand­lar om en grupp hjälp­ar­be­ta­re i for­na Ju­go­sla­vi­en, i slut­ske­det av kri­get. Till­sam­mans mås­te de för­sö­ka få upp ett lik ur en brunn på lands­byg­den. En till sy­nes en­kel upp­gift som får allt mer ab­sur­da kon­se­kven­ser. Fil­men är re­gis­se­rad av Fer­nan­do León de Ara­noa och i hu­vud­rol­ler­na syns stjär­nor som Be­ni­cio Del To­ro och Tim Rob­bins. C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.