Flest själv­mord be­gås av män

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Sjut­tio pro­cent av al­la som tar li­vet av sig i Sve­ri­ge är män. Var­för är det så? I ”30 liv i vec­kan” mö­ter vi jour­na­lis­ten Niklas Ek­dal som skri­vit en bok om sitt eget själv­mords­för­sök.

SVT1 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.