27 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Eng­el­brekt namns­dag. Eng­el­brekt har tyskt ur­sprung. Möj­li­gen är det sam­man­satt av or­den ang­ler (folk­grup­pen) och bercht som be­ty­der ljus. Nam­net är ovan­ligt, ba­ra runt 500 män he­ter så, en­dast el­va av dem har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.