Box­ning då...?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Sjukt med spel där man skju­ter män­ni­skor” (24/4).

SPORT. Box­ning, Mma­figh­ting, Kick­box­ning och lik­nan­de spor­ter är väl vär­re än ex­em­pel­vis CS, LOL, Batt­le­fi­ed mm. Där slår man ju på rik­ti­ga män­ni­skor och det hän­der ju att de blir ska­da­de för li­vet el­ler till och med dör.

Jag tyc­ker verk­li­gen att box­ning och lik­nan­de ”spor­ter” bor­de för­bju­das!

Camilla

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.