L vill mil­jard­sat­sa på trygg­het

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Li­be­ra­ler­na vill sat­sa fy­ra mil­jar­der kro­nor på för­sva­ret och 2,7 mil­jar­der kro­nor på ökad trygg­het un­der 2018.

– Fri­he­ten mås­te för­sva­ras, sä­ger Li­be­ra­ler­nas le­da­re Jan Björ­klund.

Jan Björ­klund var­nar för att ”vår sam­hällsmo­dell” är ut­ma­nad. Han pe­kar bland an­nat ut ex­tre­mism och den rys­ke pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tin som hot. Li­be­ra­ler­na vill ock­så att 2,7 mil­jar­der kro­nor sat­sas på po­li­sen. Tio mil­jar­der kro­nor ska ock­så läg­gas på sko­lan un­der näs­ta år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.