Fak­ta: In­di­rek­ta be­vis

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Hit­tills har fors­kar­na upp­täckt cir­ka 2 000 så kal­la­de ex­opla­ne­ter, det vill sä­ga pla­ne­ter ut­an­för vårt eget sol­sy­stem. Den förs­ta upp­täck­tes 1995. ■■Pla­ne­ter­na kan dock en­dast iden­ti­fie­ras in­di­rekt, ge­nom att be­räk­na hur den när­lig­gan­de stjär­nan rör sig samt hur dess ljus va­rie­ras på grund av pla­ne­ten ifrå­ga. ■■Pla­ne­ter­na namn­ges med hjälp av de­ras stjär­nor samt ge­me­na bok­stä­ver med bör­jan på b. Pla­ne­ten LHS 1140b är allt­så den förs­ta pla­ne­ten som upp­täckts till­hö­ran­de stjär­nan med ka­ta­log­nam­net LHS 1140.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.