Knapp se­ger för ny in­ne­ban­dy­kap­ten

Hallands Nyheter - - Sporten -

INNEBANDY: Mikael Hill har gjort sin förs­ta match som för­bunds­kap­ten för det svens­ka in­ne­ban­dy­lands­la­get. Han in­led­de med se­ger men den blev knapp: 6–5 mot Schweiz i Eu­ro Flo­or­ball Tour i Åbo.

Det bör­ja­de bra. När Al­bin Sjögren gjor­de mål i bör­jan av and­ra pe­ri­o­den be­tyd­de det 5–1 för Sve­ri­ge.

”Vi var he­ta­re. De stod li­te på häl­lar­na ini­ti­alt. Vi ha­de pra­tat om att kom­ma ut hårt och fick en väl­digt bra ut­del­ning. Bätt­re än spe­let vi­sa­de egent­li­gen och i ef­ter­hand vi­sa­de det sig att vi be­höv­de den lil­la kud­den att vi­la på res­ten av mat­chen”, sä­ger Hill i ett press­med­de­lan­de.

När la­gen gick till den and­ra pe­ri­od­pa­u­sen ha­de led­ning­en krympt till 5–4 men tack va­re Rasmus Sundsted­ts po­wer­play-mål i bör­jan av den tred­je pe­ri­o­den lyc­ka­des Sve­ri­ge hål­la un­dan.

De­bu­tan­ten Lud­wig Pers­son ska­da­de ax­eln och är för­mod­li­gen bor­ta från spel res­ten av hel­gen.

Sve­ri­ge mö­ter Tjec­ki­en och Fin­land fre­dag-lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.