Rug­gigt in­tres­sant V75-om­gång!

Hallands Nyheter - - Sporten -

JENNIFER TILLMAN TRAVKUSK Sports­ligt och spel­mäs­sigt är det en rug­gigt in­tres­sant V75-om­gång på lör­dag. Olym­pi­a­tra­vet, det förs­ta rik­tigt sto­ra lop­pet för året för eli­ten i nor­den, av­görs som V75-7 och är hu­vud­num­ret. Klas­sen på lop­pen i öv­rigt hål­ler ock­så hög klass med många bra häs­tar. Dess­utom är det en jack­pot från Nor­ge på sju mil­jo­ner. Svå­rig­he­ten är ock­så hög för det finns många lös­ning­ar på lop­pen. Nun­cio i Olym­pi­a­tra­vet är om­gång­ens bäs­ta spik. Wild Ho­ney (V75-5) blir and­ra sing­el­strec­ket. Per-an­ders Jo­hans­son per-an­ders.jo­hans­son@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.