VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. 1 Ha­des Hå­le­ryd är bra ut men kan få pro­blem att sva­ra 3 Bar­ke­vious Min­go. Även 5 Star­zin­ner är väl­digt vass ut, 3 och 5 gör i förs­ta hand upp om spets.

V75-2. 2 Tre­vi Dil­li är snabb ut.

4 Fi­da­gu UR är snabb och vill ner på in­ner­spår. 6 Fa­bi­an BR öpp­na­de väl­digt vasst se­nast, trots spår långt ut är han spetsfa­vo­rit.

V75-3. Samt­li­ga tre på start är hygg­li­ga men inga ra­ke­ter. Det lå­ter som om man vill tes­ta 2 US Ma­le EP i led­ning­en men tip­set är än­då att Veijo tryc­ker sig till spets med 3 Trot Kro­nos. V75-4. 1 Winston La­ser är snabb men man släp­per tro­li­gen,

2 Run Cea­sar Run är vass ut, 4 Hocht­he­rei­tis Sox kan öpp­na, 5 R K King är snabb lik­som 6 Sam­buca Knight. 7 Trec­ci­a­do­ro Rex är dock myc­ket vass ut och hon tip­pas blå­sa till spets.

V75-5. 2 Otro­ban­da bör hål­la ut 4 Ge­mat­ria. Körs 3 Wild Ho­ney of­fen­sivt bör hon va­ra fö­re 8 Pa­sit­hea Fa­ce in i förs­ta sväng och det tro­li­ga är att hon får ta över. V75-6. Här blir det kör­ning. 1 Victor AU för­sö­ker ta emot 2 Sli­de So Ea­sy men 4 Of­fi­cer CD är nog snab­ba­re. Han släp­per dock tro­li­gen, 6 Tjac­ko Zaz el­ler 7 Dja­li Bo­ko är först fram­me.

V75-7. 2 Oa­sis Bi bör ta led­ning­en av 1 Spring Erom och släp­per till 6 Nun­cio i näs­ta ske­de om Kihl­ström väl­jer att kö­ra of­fen­sivt förs­ta halv­var­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.