Fo­tout­ställ­ning:

Ba­ra män­ni­skor

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Fo­to­gra­fen Cor­ne­lia Sch­midt från Schweiz på­bör­ja­de sitt pro­jekt ”Just pe­op­le” 2012. Hon fo­to­gra­fe­rar nak­na män­ni­skor med am­bi­tio­nen att de­ras själ och pas­sion ska sy­nas. Till var­je foto har mo­del­ler­na skri­vit en text. ”För någ­ra må­na­der se­dan gick min man ut för att häm­ta ett pa­ket. Vår dot­ter sov på hans bröst, inlin­dad i en sjal. En äld­re kvin­na såg dem, fnys­te, och sa ”stac­kars barn som får växa upp med en pap­pa som du”. Hur vi ser ut har ingen­ting att gö­ra med vår ka­pa­ci­tet som för­äld­rar”, sä­ger Ed­die, Ca­ja, Car­la och Spar­tacus som syns på bil­den. Ut­ställ­ning­en finns att se på Johns­sons gård i Va­re sö­der om Varberg till 1 maj. – Det är uni­ka bil­der av uni­ka män­ni­skor som al­la har nå­got att för­med­la sin om­värld. Allt hand­lar om att ac­cep­te­ra oss al­la, så som vi är, sä­ger ar­ran­gö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.