Val­borgskul­tur:

Dag-ot­to återuppstår

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

30 april fi­ras vå­ren på fle­ra plat­ser i Fal­ken­berg. Glumstenskö­ren sjung­er vid Val­borgs­mäs­sobra­san i Glom­men 18.30. En tim­me se­na­re, 19.30, sjung­er Fal­ken­bergs Manskör på Råd­hust­rap­pan. Jo­j­je Jöns­sons ka­rak­tär Dag-ot­to Flinck (som in­te får va­ra med i årets fars) vår­ta­lar. 20.00 sjung­er Su­se­da­lens kör vid Eft­ra Ber­ga­gård. 20.30 sjung­er Oko­mes kyr­ko­kör vid bra­san vid Oko­me byg­de­gård. I mor­gon­da­gens tid­ning kan du lä­sa var vå­ren häl­sas i Varberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.