Ny stol för fly­gets mest av­skyd­da plats

Hallands Nyheter - - Konsument -

RE­SA: Många re­se­nä­rer vill in­te sit­ta i mitt­sä­tet på flyg­re­sor, ut­an fö­re­drar att sit­ta vid fönst­ret el­ler gång­en. Men snart kan mit­ten­plat­sen bli mer ef­ter­trak­tad, skri­ver Ny Tek­nik. Ett fö­re­tag har ut­veck­lat en ny mitt­stol, och tack va­re att sä­tet skju­tits bak­åt och sänkts har det kun­nat gö­ras 7,5 cm bre­da­re. In­gen­jö­rer­na som ut­veck­lat sto­len har ock­så de­lat arm­stö­det i två ni­vå­er, så att man in­te ska be­hö­va faj­tas om arm­stöds­plat­sen med si­na gran­nar. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.