Fel om larm­cen­tral

Hallands Nyheter - - Konsument -

RÄTTELSE: På tors­da­gens kon­su­ment­si­da fanns en ar­ti­kel om en fäll­ning från All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, där en kon­su­ment fick rätt gente­mot fö­re­ta­get Gar­da Alarm. I ar­ti­keln nämn­des även fel­ak­tigt Lö­vestads larm­cen­tral som in­te har med fäll­ning­en att gö­ra. GP be­kla­gar det­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.