Fak­ta:

Flyg och kli­mat

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Ge­nom­snitts­svens­ken gör i snitt tre ut­lands­flyg­re­sor per år. * Pri­vat­re­sor står för två tred­je­de­lar av Sve­ri­ges ut­lands­re­sor. * En re­sa till Thai­land för en en­da per­son ger li­ka myc­ket utsläpp som en ge­nom­snitt­lig per­son­bil ger un­der ett helt år (cir­ka två ton).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.