5 tips

Hallands Nyheter - - Resor -

* Berömd kust­sträc­ka på hu­vud­ön Vi­ti Le­vu kan­tad med fi­na strän­der och ho­tell. Det be­kvä­ma al­ter­na­ti­vet på Fi­ji, inga båt­re­sor krävs. Co­ral Co­ast har fle­ra bril­jan­ta re­stau­rang­er med fisk och skal­djur. * 2. Ya­sa­was Ögrup­pen bort­om Ma­ma­nucas som är vil­da­re, vack­ra­re och mer orörd. Snab­ba ka­ta­ma­ra­ner tar dig dit på tre tim­mar. En bland­ning av lyx­ho­tell och guest houses finns bland bo­en­de­al­ter­na­ti­ven.

* * För­stå Fi­jis näs­tan 4000 år av histo­ria på det­ta im­po­ne­ran­de mu­se­um i hu­vud­sta­den Su­va. www.fi­ji­mu­se­um.org.fj * 5. Upp­lev en Ka­va-ri­tu­al

Bild: AN­DERS PIHL

be­sö­kar­na på South Sea Is­land.

3. Ta­veu­ni Is­land Ci­garr­for­mad ö ut­an­för näst störs­ta ön Va­nua Le­vu som ibland kal­las ”Fi­jis lust­gård” tack va­re vat­ten­fal­len, djur­li­vet och den tä­ta gröns­kan.

VACK­RA VYER. Fi­jis hu­vudö Vi­tu Le­vu har en mäk­tig pro­fil ska­pad av vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.