LIL­LA SPELSKOLAN

Svens­ka re­kord­häs­tar

Hallands Nyheter - - Sporten -

FLEST SEG­RAR Kall­blo­det Järvsö­faks är Sve­ri­ges se­ger­ri­kas­te häst ge­nom al­la ti­der. Järvsö­faks vann in­te mind­re än 201 seg­rar un­der kar­riä­ren och sprang in 21,3 mil­jo­ner i pris­peng­ar.

STÖRST PREMIE Victo­ry Tilly, som trä­na­des och kör­des av Stig H Jo­hans­son, är den häst som har

re­kor­det när det gäller se­ger­pre­mi­er med 37,7 mil­jo­ner kro­nor to­talt. Victo­ry Tilly vann bland an­nat Elit­lop­pet 2000 och slu­ta­de att täv­la 2006.

STOET MED STORT S Ina Scot är det vinstri­kas­te stoet ge­nom tiderna med to­talt 20,3 mil­jo­ner i in­kör­da pris­peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.