WILLIE NELSON God’s pro­blem child (Le­ga­cy/so­ny)

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner -

På sön­dag fyl­ler Willie Nelson 84 år. När han i vint­ras ställ­de in ett par spel­ning­ar i USA, enligt upp­gift på grund av för­kyl­ning, var det fle­ra som var snab­ba med att död­för­kla­ra country­i­ko­nen. Nu kom­mer sva­ret, i form av char­mi­ga re­pli­ken Still not de­ad. ”Don’t bu­ry me, I’ve got a show to play, and I wo­ke up still not de­ad again to­day”, sjung­er Nelson med av­väp­nan­de iro­ni. Bäst på det­ta hans drygt 20:e al­bum se­dan mil­len­ni­e­skif­tet är an­nars vack­ra och no­stal­gis­ka Old ti­mer och He won’t ever be go­ne, hyll­ning­en till vän­nen Mer­le Hag­gard som av­led för­ra året. Visst sva­jar rös­ten lätt emel­lanåt men Willie Nelson lå­ter in­te en dag äld­re än 75. JAN ANDERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.