CALE TYSON Ca­re­less soul (Con­ti­nen­tal/bor­der)

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner -

Det är nog in­te helt en­kelt att va­ra så ung och lo­van­de att man ut­må­las som country­mu­si­kens fram­tid. Kar­riä­rer har knäckts för mind­re än så. Men det un­der­lät­tar såklart när hajpen hål­ler, och Cale Tyson från Tex­as har verk­li­gen gjort ett un­der­bart al­bum, ska­pat i gräns­lan­det där soul och go­spel mö­ter gam­mel­country, och där hon­ky tonk-pi­a­no och sve­pan­de strå­kar trängs om ut­rym­met med roc­ka­bil­ly­gung, New Or­le­ans-blås och Phil Spector-kö­rer från 1960-ta­let. En så­dan be­skriv­ning lå­ter kanske li­te spre­tig, men Cale Tyson hål­ler ihop he­la al­bu­met (in­spe­lat i Musc­le Sho­als) med sin skö­na röst och sitt star­ka låt­skri­van­de. JAN ANDERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.