Stör­re chans för små par­ti­er

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Med en val­krets i stäl­let för da­gens två skul­le mind­re par­ti­er ha lät­ta­re att kom­ma in i full­mäk­ti­ge. Nu finns möj­lig­he­ten att änd­ra – men en ma­jo­ri­tet av par­ti­er­na i full­mäk­ti­ge vill be­hål­la da­gens system med en hög­re spärr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.