PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Men man ska in­te tro att ett för­bud mot or­ga­ni­se­rat tig­ge­ri lö­ser allt. Det får in­te bli så att man för­bju­der tig­ge­ri och se­dan strun­tar i hal­lick­verk­sam­het och nar­ko­tika­för­sälj­ning, som ris­ke­rar att fort­gå även om man får bort det syn­li­ga tig­ge­ri­et.

Kristi­an­stads­bla­det (ob lib) * Att för­ne­ka att ut­nytt­jan­de finns är li­ka dumt som att för­ne­ka att det finns folk som väl­jer att tig­ga. Ett stör­re fo­kus på fak­ta vo­re att fö­re­dra, fram­för po­li­tis­ka sväng­ar på 180 gra­der från ett år till ett an­nat. Vest­man­lands Läns Tid­ning

(lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.