Bra­vo Per Jo­hans­son (C)!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Fak­ta och kun­skap bakom be­slu­tet om mc-ra­ce” (21/4).

FALKENBERG. Hej Per! Det finns många an­led­ning­ar att bli glad när man lä­ser ditt in­lägg om mc-täv­ling­en på Skrea Strand.

1. Du tar ställ­ning för en mo­tor­täv­ling! Bra­vo, då ra­cing i Sve­ri­ge in­te är po­li­tiskt kor­rekt. Sär­skilt in­te bland cen­ter­par­tis­ter.

2. Du hyl­lar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i nämn­den! Sen­sa­tio­nellt bra; en po­li­ti­ker som hyl­lar en ”mot­stån­da­re”. Vill se me­ra så­dant!

3. Du ry­ter till! Bra, i en värld full av me­di­a­trä­na­de po­li­ti­ker som ba­ra hasp­lar ur sig udd­lö­sa floskler.

4. Du väl­jer att sty­ra ut­i­från kun­skap och in­te ut­i­från käns­lor. Rik­tigt bra för att va­ra en po­li­ti­ker!

Och än­nu bätt­re blir ju din in­sän­da­re när den sit­ter bred­vid Stu­re Her­mans­sons och Hans La­ger­dahls käns­lo­styr­da fa­bu­le­ran­de i spal­ten bred­vid. Bril­jant!

Tack Per, mitt för­tro­en­de för lo­kal­po­li­ti­ker stärk­tes be­tyd­ligt tack va­re dig!

Mag­nus Moss­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.