Skill­nad på spel och spel

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Skill­nad på spel och verk­lig­het” (26/4)

SPEL. Det är stor skill­nad på spel och spel. Du skri­ver t ex om Mo­no­pol, Sän­ka skepp och Risk. De är spel med spel­pjä­ser du själv flyt­tar runt på en spel­plan, me­dan da­tor­spel är som en ”film”, du är en fi­gur som du styr och skju­ter på ”fi­en­den”. När/om du träf­far tril­lar han ba­ra in­te om­kull, ut­an där är en mas­sa spe­ci­a­lef­fek­ter som t ex blod som skvät­ter, det sprängs mm och det ser ut som en film el­ler som i verk­lig­he­ten, vil­ket många tyc­ker är ma­ka­bert.

Det är allt­så stor skill­nad på spel och da­tor­spel.

Spel är oli­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.