Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Skå­de­spe­la­ren och super­nör­den Wil Whea­ton, känd från Stark Trek, The Big Bang The­o­ry och youtu­be­pro­gram­met Table­top, var en av de per­so­ner som grun­da­de In­ter­na­tio­nal Table­top Day 2013. * Syf­tet med te­ma­da­gen var att få än­nu fler att spe­la spel. Ini­ti­a­ti­vet mot­togs väl och oli­ka fö­re­tag och för­e­ning­ar från he­la värl­den an­slöt sig till In­ter­na­tio­nal Table­top Day. * Du kan lä­sa mer om eve­ne­mang­et i Varberg på First Play­ers fa­ce­book­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.