Fak­ta:

Full­mäk­ti­ge

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Kom­mun­full­mäk­ti­ge i Varberg har 61 man­dat. Styr­ke­för­hål­lan­det där av­gör vil­ka par­ti­er som får ma­jo­ri­tet i nämn­der och sty­rel­ser. Den här man­dat­pe­ri­o­den ut­gör M, C, KD, L och MP den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten. Så här är man­da­ten för­de­la­de: * S (20), M (14), C (7), SD (6), MP (4), L(2), V (2), KD (2), SPI (2)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.