NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Se­mestern 5. Säl­ja­re: Var­bergs Kom­mun. Kö­pa­re: Kristi­na Ann-mar­g­ret Lin­néa Lydén och Ste­fan Lydén. Kö­pe­sum­ma: 1 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Rönn­bä­ret 29, Furu­bergs­ga­tan 12A, Varberg. Säl­ja­re: Per Olof Ste­fan Jo­hans­son och Ma­rie Anet­te Jo­hans­son. Kö­pa­re: Lennart Andréas An­ders­son och Su­sann Ni­na Nat­halie An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 5 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 410 000 (2015) kro­nor.

Tälj­ste­nen 7, Skif­fer­ga­tan 13, Varberg. Säl­ja­re: An­na Char­lot­ta Ska­gersten. Kö­pa­re: Oscar Jo­nas Cristof­fer Jo­hans­son och Ni­na Ma­lin Glitt­mark. Kö­pe­sum­ma: 4 520 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 924 000 (2015) kro­nor.

Tvåå­ker 12:27, Oden­vä­gen 5, Tvåå­ker. Säl­ja­re: Bar­bro Sven­borg Al­f­hild Nils­son. Kö­pa­re: Lars Jo­nat­han An­ders­son och Sandra Eve­li­na The­re­se Nils­son. Kö­pe­sum­ma: 2 260 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 000 000 (2015) kro­nor.

Vabrän­na 3:82, Vip­vä­gen 10, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Var­bergs Kom­mun. Kö­pa­re: Mat­ti­as Pär Henrik Svensson. Kö­pe­sum­ma: 220 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 80 000 (2015) kro­nor.

Tänd­stif­tet 4, Kam­rems­ga­tan 3, Varberg. Säl­ja­re: AR Fas­tig­he­ter Varberg AB. Kö­pa­re: Buf­fin Re­al Esta­te Swe­den AB. Kö­pe­sum­ma: 17 442 000 Por­fy­ren 2, Kvarts­ga­tan 26, Varberg. Säl­ja­re: An­ne­li Je­an­net­te Kristin Jo­hans­son. Kö­pa­re: Jan Erik Hag­man. Kö­pe­sum­ma: 5 588 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 107 000 (2015) kro­nor. Trön­ninge 5:59, Moss­vä­gen 9, Varberg. Säl­ja­re: Ingrid An­na Lind­blom. Kö­pa­re: Jo­han Daniel Falk och Sa­sit­ra Khamp­han. Kö­pe­sum­ma: 2 800 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 709 000 (2015) kro­nor. Träslövs-svenstorp 1:16, Rut­hs Väg 7, Varberg. Säl­ja­re: Siwert Ha­rald Ro­bert Persson. Kö­pa­re: Ben­ny Erik Ivar An­ders­son och Eva San­na Vir­gi­nia An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 815 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 178 000 (2015) kro­nor. Ny­gård 1:243, Ar­ren­de­vä­gen 128, Träslövslä­ge. Säl­ja­re: Lars Olof Wet­téus och Son­ja Bir­git Inge­borg Wet­téus. Kö­pa­re: Jan An­ders Hell och Johanna Ma­rie Ös­terlund. Kö­pe­sum­ma: 2 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 679 000 (2015) kro­nor. Lin­den 9, Lind­sti­gen 16, Varberg. Säl­ja­re: Ul­la-britt Ma­lin Karls­son och Jo­a­kim Erik Mar­tin Karls­son. Kö­pa­re: Rolf Tage Stran­dell och Li­na Chris­tel Monica Ank­lew. Kö­pe­sum­ma: 2 750 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 421 000 (20 15) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.