NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Se­mestern 18. Säl­ja­re: Var­bergs Kom­mun. Kö­pa­re: An­na Kristi­na Ca­ro­li­ne Karls­son och Lars Ste­fan Karls­son. Kö­pe­sum­ma: 1 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Träd­går­den 11, Bäck­ga­tan 1, Varberg. Säl­ja­re: Var­bergs Kom­mun. Kö­pa­re: Var­bergs Fas­tig­hets­ak­tie­bo­lag. Kö­pe­sum­ma: 2 248 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Varberg Se­mestern 19. Säl­ja­re: Var­bergs Kom­mun. Kö­pa­re: Elin Ing­er Ka­ta­ri­na Jo­hans­son och Rolf Lars-hå­kan Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 1 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.