Ung man tving­a­de po­lis­bil att vä­ja

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: En då 17 år ung man stod för en rik­tig van­sin­nes­färd i bör­jan av året. Med pas­sa­ge­ra­re i bi­len har han kört ifrån po­li­sen i en has­tig­het som över­skred den tillåt­na med be­sked. Un­der fär­den, som star­ta­de i Fal­ken­bergs kom­mun men av­slu­ta­des i Halm­stad, hann man­nen ock­så med att und­vi­ka att stan­na för tre röd­ljus samt tvinga en po­lis­bil att vä­ja för att und­vi­ka att de bå­da skul­le kroc­ka med varand­ra.

Den nu 18-åri­ge man­nen åta­las för bå­de grov olov­lig kör­ning och grov vårds­lös­het i tra­fik. Han har ock­så er­känt brot­tet i för­hör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.