Verk­tyg stals från bygg­ar­bets­plats

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

VARBERG: En bygg­ar­bets­plats på Trön­nin­ge­näs­vä­gen drab­ba­des un­der nat­ten mot fre­da­gen av in­brott i minst en con­tai­ner. Ge­nom att så­ga av en skruv till by­geln på con­tai­nern ha­de tju­var­na bru­tit sig in. Fle­ra bygg­fir­mor ska en­ligt po­li­sen va­ra drab­ba­de av verk­tygs­stöl­den som ska ha in­träf­fat nå­gon gång mel­lan ef­ter­mid­da­gen på tors­da­gen och fre­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.