”En stor se­ger för al­la ro­mer”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Svea hov­rätts dom om Skå­ne­po­li­sens så kal­la­de rom­re­gis­ter ut­lös­te gläd­jetå­rar.

– Det är en stor se­ger för al­la ro­mer i Sve­ri­ge att rätts­vä­sen­det har fun­ge­rat, sä­ger Fred Tai­kon, en av de re­gi­stre­ra­de (på bil­den med John Stauf­fer vid Ci­vil Rights De­fen­ders).

Hov­rät­ten slår fast att de el­va per­so­ner som krävt ska­de­stånd lagts in i re­gist­ret på grund av sitt et­nis­ka ur­sprung. De har ut­satts för en all­var­lig kränk­ning och ska få 30 000 kro­nor var i ska­de­stånd. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.