Grip­na i eng­elskt terrordra­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

STORBRITANNIEN. Till­stån­det är all­var­ligt för en kvin­na i 20-års­ål­dern som på tors­da­gen sköts av po­lis un­der en an­ti­ter­ro­ro­pe­ra­tion. Vid po­lis­rä­der i Wil­les­den, nord­väst­ra Lon­don, och i Kent har sam­man­lagt sex per­so­ner gri­pits.

Kvin­nan för­des till sjuk­hus med am­bu­lans och be­va­kas där av po­lis.

På en press­träff fick Neil Ba­su, ta­les­man för an­ti­ter­ror­po­li­sen, frå­gan om brit­tisk po­lis i och med det­ta har stop­pat en på­gåen­de ter­ror­kom­plott, och sva­ra­de då ”ja”. (TT)

FOTO: HARRIET LINE/AP

Avspärr­ning­ar på Har­les­den Ro­ad i Lon­don i sam­band med an­ti­ter­ror­rä­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.