USA: Ett re­ellt kärn­va­pen­hot

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NORDKOREA. Det är ba­ra en frå­ga om tid in­nan Nordkorea kom­mer att ha ka­pa­ci­tet att kun­na slå till mot USA, sa­de USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son när de 15 med­lem­mar­na i FN:S sä­ker­hets­råd möt­tes för att av­hand­la kri­sen.

– Det finns ett re­ellt hot om en nord­ko­re­ansk kärn­va­pen­at­tack mot Se­oul el­ler To­kyo, sa­de han.

Ki­nas ut­ri­kesmi­nis­ter Wang Yi sa­de att det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­det mås­te stå fast vid att en di­a­log ska upp­rätt­hål­las med Pyon­gy­ang. Han upp­ma­nar par­ter­na att ”ky­la ned” den upp­het­ta­de si­tu­a­tio­nen och var­nar för att kraftåt­gär­der mot Nordkorea kan slu­ta med ka­ta­strof.

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump sa­de i en in­ter­vju med ny­hets­by­rån Reu­ters att ”det finns en risk för att det blir en stor, stor kon­flikt med Nordkorea”. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.