Po­li­sen: Fler na­zis­ter i maj­tåg

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Po­li­sen vän­tar sig i år fler na­zis­ter i förs­ta maj-de­mon­stra­tio­ner­na i Falun än för­ra året i Bor­länge.

– För­ra året kom det runt 300, i år tror vi på fler, sä­ger bi­trä­dan­de kom­men­de­rings­chef Pe­ter Karls­son.

Po­li­sen i Falun kom­mer att få sär­skild hjälp från Skå­ne, Väst­ra Gö­ta­land och Stock­holm. To­talt upp­skat­tas ett hund­ra­tal po­li­ser va­ra i tjänst un­der de­mon­stra­tio­ner­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.