Fors­ka­re fälls för fisk­fusk

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ar­bo­ga

VETENSKAP. Två svens­ka fors­ka­re vid Uppsa­la Uni­ver­si­tet har fus­kat med en stu­die om plast i fisk, en­ligt Cen­tra­la etik­pröv­nings­nämn­den. Ex­per­ter krä­ver att stu­di­en, som pub­li­ce­rats i an­sed­da Sci­ence, dras till­ba­ka.

– Den sto­ra bris­ten är av­sak­na­den av ori­gi­nal­da­ta, sä­ger Jör­gen Svidén på Etik­pröv­nings­nämn­den.

Fors­kar­na, Pe­ter Eklöv och Oo­na Lönn­stedt, för­sva­rar sig med att en da­tor bli­vit stu­len, och att en bugg i uni­ver­si­te­tets back­up­sy­stem gjort att back­up sak­nats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.