Jag tän­ker på de an­hö­ri­ga och sör­jer med dem.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

STE­FAN LÖFVEN (S) i en kom­men­tar. Terror­då­det på Drott­ning­ga­tan nu har krävt än­nu ett döds­of­fer. I går mor­se av­led en kvin­na i 60-års­ål­dern från Troll­hät­tans kom­mun som har vår­dats på sjuk­hus. Kvin­nan är det fem­te off­ret i at­tac­ken den 7 april. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.