Mer­kel och Pu­tin möts i Sotji

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■G20. Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel och Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin träf­fas i rys­ka Sotji på tis­dag för ett för­be­re­dan­de sam­tal in­för G20-mö­tet i Ham­burg i ju­li.

På dag­ord­ning­en står bland an­nat kon­flik­ter­na i Sy­ri­en och Ukrai­na, en­ligt tys­ka re­ge­ring­ens ta­les­per­son Stef­fen Sei­bert.

I sam­band med mö­tet hål­ler Mer­kel och Pu­tin en ge­men­sam press­kon­fe­rens, en­ligt Sei­bert. (Tt-reu­ters)

FOTO: MARKUS SCHREIBER/AP/ARKIV

Vla­di­mir Pu­tin och Ang­e­la Mer­kel vid ett mö­te i Ber­lin i ok­to­ber i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.